Spawanie

Spawanie

Istnieje wiele metod spawania, w tym:

  1. Spawanie TIG (Tungsten Inert Gas) – polega na stopieniu metalu przy użyciu łuku elektrycznego, który jest generowany między elektrodą wolframową a metalem. Tlen lub argon jest używany jako gaz osłonowy, aby zapobiec utlenianiu. Jest to metoda precyzyjna i stosowana głównie do cienkich elementów metalowych.
  2. Spawanie MIG (Metal Inert Gas) – podobne do TIG, ale zamiast elektrody wolframowej, używana jest drut spawalniczy. Drut jest podawany przez uchwyt spawalniczy i topiony przy użyciu łuku elektrycznego. Jest to szybka i wydajna metoda, która jest stosowana głównie do spawania stali.
  3. Spawanie elektrodą otuloną – polega na stopieniu metalu przy użyciu łuku elektrycznego, który jest generowany między elektrodą otuloną a metalem. Elektroda otulona jest pokryta substancjami, które tworzą osłonę gazową podczas spawania. Jest to najpopularniejsza metoda spawania i jest stosowana do różnych rodzajów metali.
  4. Spawanie plazmowe – polega na rozgrzaniu metalu przy użyciu plazmy, która jest generowana przez przecinanie strumienia gazu osłonowego prądem elektrycznym.
  5. Spawanie laserowe – polega na stopieniu metalu przy użyciu skoncentrowanego promienia laserowego. Jest to  metoda bardzo wydajna przez co zyskuje coraz większe zainteresowanie.
  6. Spawanie punktowe – polega na stopieniu metalu przy użyciu prądu elektrycznego generowanego przez elektrodę dotykającą metalu.
  7. Spawanie zimne: polega na połączeniu metali bez użycia ciepła, np. przez skręcanie, zgrzewanie, zszywanie, nitowanie itp.